NOVINKY


 


04/2023: NOVÁ UNIVERZÁLNA FRÉZKA S DIGITÁLNYM ODMERIAVANÍM - OPTImill MT 200Opäť modernizujeme naše strojové vybavenie! Nová univerzálna frézka OPTImill MT 200 s digitálnym odmeriavaním od firmy BOUKAL, s.r.o. dokáže s presnosťou 0,02mm opracovať dielce s maximálnymi rozmermi 1100 x 300 x 500mm.


 
 

01/2022: DO PREVÁDZKY BOLO UVEDENÉ NOVÉ SÚSTRUŽNÍCKE CNC
- XYZ PROTURN SLX 425Rozširujeme strojový park! Do nášho strojového vybavenia v januári pribudlo nové sústružnícke CNC - XYZ PROTURN SLX 425 od firmy REXIM, s.r.o. Stroj dokáže opracovať dielce s rozmermi: Ømax = 450 mm, Lmax = 1200 mm.

 12/2021: BODOVÉ ODSÁVACIE ZARIADENIA NAHRADENÉ CELOPLOŠNÝM ODSÁVACÍM SYSTÉMOM TCLKoncom roka 2021 boli staré bodové odsávacie zariadenia nahradené novým celoplošným odsávacím systémom TCL od firmy WELDING OSTRAVA – WELDO, s.r.o. TCL systém využíva odsávacie potrubie, ktoré je inštalované pod stropom haly. Znečistený vzduch je privádzaný do filtračnej jednotky, kde je zbavený prachu. Vyčistený vzduch sa potom vháňa späť do priestoru haly. Zlepšili sa tým pracovné podmienky našich zamestnancov. 
 


01/2021: NOVÁ HORIZONTÁLNA VYVŔTAVAČKA WH 10 CNC UVEDENÁ DO PREVÁDZKYVýsledkom úspešnej realizácie projektu na čerpanie eurofondov bola kúpa novej horizontálnej vyvŕtavačky WH 10 CNC od českého výrobcu TOS VARNSDORF. Stroj bol v januári uvedený do prevádzky – po neplánovanom oneskorení spôsobeným COVID pandémiou. Firma teraz disponuje novými možnosťami v technologických oblastiach vŕtania a frézovania.
 07/2020: NOVÝ HORIZONTÁLNY VYVŔTAVACÍ CNC STROJNa základe už schváleného euro-projektu obdrží firma dotácie z eurofondov na zakúpenie nového horizontálneho vyvŕtavacieho CNC stroja – WH 10 CNC. Špecifikácie nového stroja sa momentálne zadávajú do výroby firme TOS VARNSDORF. Očakávame, že stroj bude uvedený do riadnej prevádzky v júli 2020.


 


11/2019: ZVYŠOVANIE KVALITY A EFEKTIVITY VÝROBNÉHO PROCESU

 


Dňa 20.11.2019 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: 322/2018-2060-2230-R333 medzi firmou OMEGA METAL a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Našej firme bola schválená dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 164 228,10€ na podporu inteligentných inovácií (automatizácie) výrobného procesu. Výsledkom bude spolufinancovanie kúpy nového horizontálneho vyvŕtavacieho CNC stroja – WH 10 CNC.


 

 10/2019: OKRASNÁ VÝSADBAFiremný exteriér sme v októbri 2019 skrášlili výsadbou okrasnej zelene a trávnika. Taktiež bol uložený lomový kamenný podklad a dekoratívne solitérne kamene.

 


09/2019: VÝSTAVBA PARKOVISKAAby mali naši zamestnanci vyhovujúce podmienky na parkovanie, postavili sme v septembri 2019 pred firemnou budovou parkovisko. K dispozícii máme celkovo 32 parkovacích miest, z čoho 4 miesta sú vyhradené pre návštevy. Kapacita parkoviska tak plne uspokojuje potreby našich zamestnancov i návštevníkov.
 
 

06/2019: IMPLEMENTÁCIA NÁSTROJOV SOLIDCAM A SOLIDWORKSV júni 2019 sme za pomoci firmy Schier Technik Slovakia implementovali riešenie pre optimalizáciu CNC programovania (iMachining) a 3D modelovania. SolidCAM je plne integrovaný systém počítačom podporovaného obrábania v prostredí CAD systému SolidWorks. SolidCAM poskytuje funkcie pre definovanie obrábacích operácií, pre simuláciu a kontrolu obrábania a pre generovanie CNC programu. SolidWorks nástroje umožňujú prácu s geometriou - modelovanie súčiastok, zložených zostáv a generovanie výkresov.
 
 

05/2019: ZATEPLENIE A NOVÁ FASÁDAZ estetických a tiež z ekonomických dôvodov boli v máji 2019 na firemnej budove zrealizované zateplenie a nová fasáda. Od postavenia budovy v 70-tych rokoch minulého storočia nebola pôvodná fasáda až dosiaľ renovovaná. Nová modrá fasáda reprezentuje našu firemnú farbu.