NOVINKY

01/2021: NOVÁ HORIZONTÁLNA VYVŔTAVAČKA WH 10 CNC UVEDENÁ DO PREVÁDZKYVýsledkom úspešnej realizácie projektu na čerpanie eurofondov bola kúpa novej horizontálnej vyvŕtavačky WH 10 CNC od českého výrobcu TOS VARNSDORF. Stroj bol v januári uvedený do prevádzky – po neplánovanom oneskorení spôsobeným COVID pandémiou. Firma teraz disponuje novými možnosťami v technologických oblastiach vŕtania a frézovania.
 07/2020: NOVÝ HORIZONTÁLNY VYVŔTAVACÍ CNC STROJNa základe už schváleného euro-projektu obdrží firma dotácie z eurofondov na zakúpenie nového horizontálneho vyvŕtavacieho CNC stroja – WH 10 CNC. Špecifikácie nového stroja sa momentálne zadávajú do výroby firme TOS VARNSDORF. Očakávame, že stroj bude uvedený do riadnej prevádzky v júli 2020.


 


11/2019: ZVYŠOVANIE KVALITY A EFEKTIVITY VÝROBNÉHO PROCESU

 


Dňa 20.11.2019 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: 322/2018-2060-2230-R333 medzi firmou OMEGA METAL a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Našej firme bola schválená dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 164 228,10€ na podporu inteligentných inovácií (automatizácie) výrobného procesu. Výsledkom bude spolufinancovanie kúpy nového horizontálneho vyvŕtavacieho CNC stroja – WH 10 CNC.


 

 10/2019: OKRASNÁ VÝSADBAFiremný exteriér sme v októbri 2019 skrášlili výsadbou okrasnej zelene a trávnika. Taktiež bol uložený lomový kamenný podklad a dekoratívne solitérne kamene.

 


09/2019: VÝSTAVBA PARKOVISKAAby mali naši zamestnanci vyhovujúce podmienky na parkovanie, postavili sme v septembri 2019 pred firemnou budovou parkovisko. K dispozícii máme celkovo 32 parkovacích miest, z čoho 4 miesta sú vyhradené pre návštevy. Kapacita parkoviska tak plne uspokojuje potreby našich zamestnancov i návštevníkov.
 
 

06/2019: IMPLEMENTÁCIA NÁSTROJOV SOLIDCAM A SOLIDWORKSV júni 2019 sme za pomoci firmy Schier Technik Slovakia implementovali riešenie pre optimalizáciu CNC programovania (iMachining) a 3D modelovania. SolidCAM je plne integrovaný systém počítačom podporovaného obrábania v prostredí CAD systému SolidWorks. SolidCAM poskytuje funkcie pre definovanie obrábacích operácií, pre simuláciu a kontrolu obrábania a pre generovanie CNC programu. SolidWorks nástroje umožňujú prácu s geometriou - modelovanie súčiastok, zložených zostáv a generovanie výkresov.
 
 

05/2019: ZATEPLENIE A NOVÁ FASÁDAZ estetických a tiež z ekonomických dôvodov boli v máji 2019 na firemnej budove zrealizované zateplenie a nová fasáda. Od postavenia budovy v 70-tych rokoch minulého storočia nebola pôvodná fasáda až dosiaľ renovovaná. Nová modrá fasáda reprezentuje našu firemnú farbu.