CERTIFIKÁTY


04/2014 – Firma bola zaradená do Registra solventných firiem na základe preskúmania realizovaného firmou BISNODE Slovensko.
11/2017 – Firma absolvovala 2. recertifikačný audit Systému Manažérstva Kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2016 vykonaný firmou TÜV SÜD Slovakia.
03/2019 – S nadväznosťou na zavedenie systému riadenia kvality procesu zvárania firma prešla certifikačným auditom Systému Manažérstva Kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2016 vykonaným firmou PQM.
03/2019 – Firma absolvovala certifikačný audit systému riadenia kvality procesu zvárania podľa technických požiadaviek medzinárodnej normy ISO 3834-4:2005 vykonaný firmou PQM.
04/2019 – Zamestnanci firmy Ľubomír Cvíčela a Ing. Ivan Prášek sa zúčastnili školenia realizovaného firmou PQM – Interný audítor podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2016.
09/2019 – Firma obdržala certifikát – Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti (AAA) na základe preskúmania realizovaného firmou BISNODE Slovensko.